Autorska prava

Ni jedan deo sajta ne može biti kopiran kako u celosti tako ni delom.

Vino.rs online magazine sajt i Internet prodavnica www.prodavnica.vino.rs, kao i katalog.vino.rs su pod autorsko-pravnom zaštitom, te svako neovlašćeno korišćenje od strane trećih lica predstavlja krivično djelo.

Za svako korišćenje Vino.rs d.o.o. intelektualne svojine (logo, grafika, tekst, fotografije), potrebno je pismeno zatražiti i dobiti odobrenje od strane ovlašćenog lica.

Više iz ove kategorije Rečnik pojmova »
nazad na vrh