Vladimir Stojić: Brendiranje Šumadije u punom jeku

Vladimir Stojić: Brendiranje Šumadije u punom jeku

Šumadinac Vladimir Stojić, vlasnik marketinške agencije Media Sector, enolog Nikola Biorčević, Stefan Diklić, dr. Gordan Popović i Dragan Lazarević osnovali su 2012. godine Centar vinske kulture - WineQ.

U okviru ove nestranačke, NVO i neprofitne organizacije koja okuplja osobe opredeljene ka unapređenju i razvoju vinogradarstva i vinarstva u Srbiji, kao i tumačenju i širenju ispravne i temeljne vinske kulture, krajem 2016. godine je u Kragujevcu osnovana i njena podružnica pod nazivom WineQ - Šumadija sa ciljem da u koordinaciji sa Centrom aktivnosti sprovodi na teritoriji Centralne Srbije i Šumadije. Vladimira Stojića, predsednika upravnog odbora pomenute organizacije zatekli smo na Festivalu šumadijskih vina u Topoli gde se u brojnim novitetima vide evidentni rezultati rada Centra vinske kulture.

Udruženje vinara Šumadije 3

A šta je ono što se manje zna, pitamo Stojića?

- Centar vinske kulture je partner regionalnoj Agenciji za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja, pri čemu je korisnik projekta «Impuls Wine» - koji se sprovodi sa Udruženjem vinara Šumadije. Već godinama radimo partnerski sa vinarima Šumadije, a Festival šumadijskih vina je samo jedna od aktivnosti koje zajednički realizujemo svake godine u Kraljevskoj vinariji. Od osnivanja Udruženja vinara, i od prvog održanog festivala, mi smo neko ko učestvuje u organizaciji svih festivala šumadijskih vina.

Šta se promenilo od prvih dana do danas?
- Udruženje vinara Šumadije je osnovano sa ciljem zaštite geografskog porekla. Od alata koji su korišćeni u promociji Udruženja, jedan bi bio i ovaj Festival. On je imao i produženi promotivni efekat prenošenjem manifestacije u Andrić-grad, a kasnije i u Kraljevski dom na Belom dvoru. Osmislili smo standardni koncept festivala, pri čemu je u sadržaj uvek uključena i izložba umetničkih radova Umetnost i vino. Sam festival sadrži takođe muzički deo programa, edukativni, sa različitim aktuelnim temama iz godine u godinu, kao i onaj tematski, u kome uvek imamo neku komponentu slaganja hrane sa vinom. Festival je kako u organizacionom, tako i u sadržajnom i kvalitativnom smislu ove jubilarne, pete godine, dostigao svoj vrhunac. To potvrđuju i broj i struktura posetilaca festivala.

Udruženje vinara Šumadije 9Multifunkcionalna sala Udruženja vinara Šumadije

Kojom brzinom i koliko se razvija šumadijska priča vinske kulture?
- Moj lični utisak je da to u priličnoj meri, uostalom kao i u čitavoj Srbiji. U Šumadiji je ta razlika evidentna već i samo u odnosu na prethodnu godinu. Ipak, to je jedan složen i dugotrajan proces u kom je neophodno prisustvo svih činilaca: samih poizvođača, stručnjaka iz oblasti proizvodnje, prodaje, marketinga i promocije, vas kao medija, ali i državnih institucija. Vinska kultura u Srbiji bi u narednom periodu trebala da postane jedan nezaobilazni deo opšte kulture. A da su šumadijska vina sad veoma prepoznatljiva, ne samo u Srbiji već i čitavom regionu, zahvaljujući pre svega određenim promotivnim aktivnostima koje smo do sada sprovodili, je vrlo vidljivo, i drago nam je da to slušamo iz usta opšte javnosti. To je već jedna ozbiljnija dimenzija brendiranja Šumadije, i kao vinsko-turističke destinacije, ali i brendiranje regije sa jasnim regionalnim identitetom. Pritom, ovde u Kraljevskoj vinariji smo imali svečano otvaranje renoviranog aneksa Kraljeve vinarije i pretvaranje istog u zajedničke promotivne prostorije Udruženja u šta je uloženo više od 80.000 švajcarskih franaka donacije švajcarkog SDC-a kroz projekat ,,IMPULS wine“. Da podsetim, pre oko mesec dana smo u centru Beograda otvorili regionalnu prodavnicu „Šumadijski dućan“ gde su zastupljena samo vina i rakije iz Šumadije...

Udruženje vinara Šumadije 7Ogledni vinograd prokupca iznad Kraljeve vinarije

Da li sve to ima direktnu vezu sa Centrom vinske kulture?
- Misija naše organizacije je podrška srpskom vinarstvu. Godinama pratimo Udruženje vinara Šumadije kao strateški partneri, slušamo njihove potrebe, i osmišljavamo aktivnosti koje su u funkciji dugoročnog prosperiteta ove vinske regije, a koje bi mogle u kasnijim fazama da se isfinansiraju. U prvom projektu koji je nazvan „Metris Wine i koji je delimično finansirala Razvojna agencija Srbije, pokrenuta je proizvodnja Šumadijske Ružice kao jednog autonomnog vina od autohtone sorte prokupac. Plan je da ona ostane nešto tipično za ovo podneblje, a uređen je takođe jedan manji deo laboratorije za analizu uzoraka vina u procesu proizvodnje. Mi smo, kao Centar vinske kulture odradili mnoštvo promotivnih događaja za promociju šumadijskih vina. Novi projekat kao nastavak svega toga je „Impuls Wine koji u značajnoj meri finansira Švajcarska agencija za razvoj i saradnju SDC, a u saradnji sa Regionalnom agencijom za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja. I u njemu postoji više komponenti koje su ustanovljene kao prioritetne, a ključne su za uspostavljanje baze od koje bi se kasnije razvijali neki drugi projekti. Svakako da je strateški plan da to bude dugoročan rad, najmanje sledećih 15 do 20 godina.

Zbog čega su za Udruženje vinara Šumadije značajne višefunkcionalna sala i prodavnica vina ovde u Kraljevskoj vinariji?
- Detektovali smo da je to jedna od osnovnih potreba Udruženja. Velike vinarije poput Radovanovića, Aleksandrovića ili Despotike možda nemaju potrebe za degustacionom salom jer već imaju sopstvene turističke potencijale i resurse, ali male vinarije to nemaju. Kao idealno rešenje nametnula se ideja da se napravi zajednički prostor - objedinjeno mesto prodaje svih šumadijskih vina gde može da se pruži mogućnost i malim vinarijama da koriste taj prostor u smislu promocije i prezentacije ka posetiocima kojih danas ima mnogo u Topoli zahvaljujući istorijskim sadržajima. Opremljena je i laboratorija novim, najsavremenijim uređajem za analizu uzoraka vina, u vrednosti od 25.000 eura. On u vrlo kratkom vremenskom roku može da uradi sve potrebne analize jednog uzorka vina sa velikom preciznošću. Otvorena je pomenuta prodavnica šumadijskih proizvoda u Beogradu, finansijski je osnažen najmlađi srpski vinar Nemanja Arsenijević u smislu povećanja kapaciteta njegove vinarije kao podrška mladim preduzetnicima. U fazi izgradnje je takozvani „Wine Hub u Kragujevcu, prostor od opšteg značaja za kulturu koji bi trebalo da bude zajedničko mesto prodaje i promocije vina svih vinara Udruženja i gde bi se dešavali razni vinski tematski događaji.

Udruženje vinara Šumadije 8

Kako vidite razvoj Centra vinske kuture i kakvi su vam planovi za budućnost?
- Imamo sve više zahteva za saradnju jer smo smo dokazali kao konkretan i pouzdan partner. Sigurno je da ćemo u narednom periodu proširiti aktivnosti na nove projekte sa dosadašnjim, ali i novim partnerima. Takođe, želimo da našu misiju proširimo i na region: već su u razradi neki regionalni projekti sa zemljama iz okruženja. Imali smo konkretne sastanke sa kolegama iz Makedonije, Hercegovine, Hrvatske, Albanije, Grčke... Sigurni smo da možemo da budemo pokretač saradnje i između naših vinskih rejona, jer Srbija, pa i Balkan u vinskom smislu u svetu, mogu da budu vidljivi i prepoznati samo ako postoji neka vrsta zajedništva. Kako je u fokusu i povećanje broja članova, ali uz temeljnu analizu njihove strukture i pojedinačnih resursa u planu nam je osnivanje novih podružnica Centra na teritoriji Srbije. U okviru uvođenja novih, atraktivnih aktivnosti koje bi vino i vinsku kulturu približile široj javnosti na brz i lak način, ulazimo u realizaciju međunarodnih projekata sa Kinom i EU, kao i u saradnju sa srodnim organizacijama širom sveta što vidimo kao nešto neizostavno a uključuje dovođenje svetski priznatih vinskih stručnjaka, kritičara i novinara u Srbiju.

Koji segment smatrate najbitnijim u Centru vinske kulture?
- U našem delovanju je od osnivanja bio primaran edukativni element rada. U narednom periodu ćemo intenzivirati sprovođenje vinskih kurseva koji su do sada naišli na izuzetan odjek kod polaznika. Ta vrsta edukacije i širenja ispravne vinske kulture je, siguran sam, najvažniji korak u napredovanju Srbije kao vinske regije. Morate da imate obučen kadar u restoranima, turističke radnike koji dovoljno poznaju ovu temu i mogu da je prezentuju na pravi način, edukovane potrošače na svim nivoima i kvalitetnu i kreativnu komunikaciju između svih njih što je proces koji zahteva puno vremena, energije i strpljenja.

Udruženje vinara Šumadije 2

Šta smatrate najznačajnijim projektom šumadijskih vinara?
- Verovatno je to uspostavljanje eksperimentalnog vinograda koji se nalazi odmah iznad Kraljevske vinarije na Oplencu, gde su se zbilja nekada nalazili kraljevi vinogradi. Prokupac je posađen na jednom hektaru pod nadzorom profesora Nebojše Markovića i tu se analiziraju karakteristike tri različita klona ove sorte. Na osnovu rezultata doći će se do konkretnog klona koji bi se dalje preporučivao samostalnim proizvođačima grožđa. Urađen je konačno i Elaborat za proizvodnju Šumadijske Ružice i ko god se od članica Udruženja bude pridržavao tog elaborata, moći će da proizvodi ovo vino, a nama je krajnji cilj da ovaj proizvod bude tipičan i prepoznatljiv za Udruženje gde god se ono pojavi. Pritom, kad pričamo o strateškom razvoju vinogradarstva na ovom prostoru, želimo da ga usmerimo na proizvodnju prokupca, pa će Udruženje vinara Šumadije pomoći u uzgajanju tog klona svakom samostalnom vinogradaru, a kasnije i garantovati otkupnu cenu grožđa od koga će Udruženje, ili članice Udruženja proizvoditi Šumadijsku Ružicu. Kako je strateški cilj naših promotivnih aktivnosti i posebno organizovanih vinskih večeri predstavljanje svih kapaciteta Šumadije i njenih potencijala na domaćem i stranom tržištu, u planu nam je da dovedemo najpoznatije svetske vinske kritičare, što ćemo i uraditi do kraja ove godine, jer želimo da im predstavimo Šumadiju kao specifičnu vinsku egzotiku. Ubeđeni smo da je ova regija jedna od prednosti Srbije i da će naše aktivnosti dati određene pozitivne efekte u budućnosti u smislu apostrofiranja Srbije i Šumadije kao značajne vinske regije u svetu.

nazad na vrh

Srodni tekstovi