Kamen i vino

  • Tekst  Jasna Opavski
  • Objavljeno u Vesti
Autor skulpture, Nebojša Savović Nes Autor skulpture, Nebojša Savović Nes

Spuštamo se kamenim stepenicama u podrume Vinarije Aleksandrović i prolazimo između bezbrojnih drvenih bačvi i barika, u kojima se odvijaju tajni procesi pretvaranja sunčevih zraka u piće bogova. Na kraju dugog hodnika, nailazimo na arhivu vina.

To je prostorija u kojoj se čuvaju boce iz godina dobrih, kao i onih najboljih berbi. Unutra pod prigušenim podzemnim osvetljenjem, plemenitim kao svetlost baklji, zatičemo skulpturu antičkog boga Bahusa, kako pije iz kamenog pehara, zavaljen u presto svog vinskog carstva. Njegova nadčovečanska veličina već pri prvom pogledu budi osećaj strahopoštovanja. Zaustavljamo hod, pa i dah, i prepuštamo se pažljivom posmatranju, gotovo osluškujući. Pred nama je jedno bogovski građeno telo, sraslo sa pravougaonim oblicima kamenog bloka, iz koga je stvoreno. Na prestolu se vide gusti tragovi dleta, dok su površine kože i toge glatko obrađene. Imamo utisak da raskošni grozdovi, kojima se bog okitio sa nonšalantnim nemarom, sa ramena polako klize niz togu i prosipaju mu se između stopala. Povezani dijagonalnom lozom, oni izgledaju kao kraljevska lenta preko Bahusovih grudi. Šupljine između opuštenih leđa i naslona, kao i senke iza oslonjenih udova nisu u potpunosti oslobođene iz mase, tako da imamo utisak da figura izranja iz bledo žućkastog kamena. Sve ovo doprinosi da Bahus trijumfalno blista u kontrastu sa zidom od opeke u pozadini.

SAX 9697web
BAHUS, Nebojša Savović Nes
Materijal: Krečnjak iz istarske Valture
Masa: 4,1 t
Dimenzije: 103 x 122 x 180 cm
Vinarija Aleksandrović, Vinča kod Topole, 2017.

Kamen je vrlo delikatan i zahtevan materijal za vajara, jer ne trpi greške, neubedljivost i nedorečenost forme. Autor Bahusa, Nebojša Savović Nes, je poznat po tome što u radu sa kamenom neguje besprekornost, poštujući duh materijala. U tišini ovog vinskog podruma, teško da možemo i zamisliti zvuke lupanja, razbijanja i padanja odvaljenih komada. Posmatrajući oživljenog Bahusa, kako mirno pije u arhivi vina, možemo samo da naslutimo koliko je trajala borba vajara da ga postepeno oslobodi iz bloka teškog nekoliko tona, uz pomoć tradicionalnih dleta i čekića, kao i savremenog skulptorskog alata. Zamišljamo autora kako se bezbroj puta udaljuje od svog dela, da bi ga u celini sagledao, pa se zatim ponovo penje na skulpturu nošen inspiracijom, prelazi dlanom preko površina i nastavlja ritmičke udarce, odstranjujući viškove ili nedostatke. Vajar u kamenu može biti samo čovek jači od kamena - čovek snažne volje, nepokolebljive namere i čvrste samodiscipline.

Kao što se  u toku i posle uzimanja gutljaja vina miris i ukus razvijaju kroz faze, tako i ova skulptura dobija nove nijanse doživljaja u toku vremena koje provodimo pred njom.

Bahusov pogled je blago neodređenog fokusa. Prosto se oseća da su njegove usne i brkovi vlažni. Izraz lica mu je negde na granici između proročkog zanosa i pijanstva, jer ezoterični uvidi zapisani na dnu pehara postaju čitljivi samo kroz lupu vina i samo za pijane oči. Bahusove crte lica nose prizvuk antičke lepote na elegantno dekadentan način. Ima tu jednog koketnog prkošenja klasičnoj harmoniji, što i priliči bogu kome je dosadilo usiljeno dostojanstvo. Krupni pramenovi kose i brade se staču oko glave u spiralnoj igri. Oni čine okvir muževno zakošenom čelu, na koje se nadovezuju grčki nos i jake jagodice, a sve je to zavesa i pozornica za dramski ubedljive oči i usne. 

Izraz na licu boga vina je u suštinskoj vezi sa njegovim položajem tela. Autor je postigao ležernu živost u vidu unutrašnjeg, a ne ispoljenog naboja. Bahusov hedonizam nije opisao narativno, na primer zaokrugljenim stomakom, već jednom nepretencioznom čulnošću. Telo kao da pluta nošeno blagim zanosom pijanstva. Zglobovi su lišeni svake krutosti i dovedeni u položaj koji je odredila gravitacija, a ne volja. Bog se zavalio na prestolu i utonuo u misli povezane jedino logikom nesvesnog. Bez poze za publiku, zanesen kao da je sam ili nadređen svim pisutnima, Bahus izgovara reči jezikom nemušte prirode. Iako je zaneo glavu u pravcu pehara koji čvrsto drži, on ne gleda u vino. On ga oseća. Njegova toga od grube tkanine, koja pada u pravilnim naborima, više nagoveštava nego što ocrtava snažni torzo. Izduženi i jedri udovi očigledno ne pripadaju hedonisti koji ne zna za fizičku kulturu, već naprotiv osobi koja se odmara posle napora, baš kao vajar koji se opušta uz vino posle celodnevnog klesanja i cepanja atomskih veza koje kamenu daju poslovičnu tvrdoću. A ima li jedan bog pravo na umor? Ne negira li to njegovu besmrtnu prirodu, baš kao što vajar vešto negira prirodu kamena dajući mu meke ljudske oblike? Bahus ima pravo na sve, zato što je bog vina. On pijanstvo uzdiže na nivo svetog zanosa. On je i bog istine, koju vino ogoljava. Možda između njegovih namrštenih obrva možemo pročitati da tom istinom i nije zadovoljan, da ona baš i nije tako nedodirljivo uzvišena. Jer nije ovo Apolon - bog skladnosti i dobre mere, već Bahus - bog nedoterane stvarnosti, svedene na materiju i biološki život.

Kako nas ovo umetničko delo postepeno uvlači u svoj svet, primećujemo sve više detalja i slojeva značenja. Počinjemo da se pitamo, zašto bog drži krčag u ruci opuštenoj pored prestola. Zar on sam sebi doliva vino? Nije li to nečuveno odsustvo slugu oko jednog gospodara? Da li se razbesneo na nesposobnost peharnika i oteo mu bokal ili to možda čini zato što voli da sam uživa u omiljenom ritualu? Ritual u slavu samome sebi. Kako to ničeanski zvuči! Takva gordost i priliči jednom paganskom bogu. A, nije li to svako opijanje - ritual u slavu samome sebi? Otklon od tuđih mišljenja i reakcija, obitavanje u svom suštinskom JA. I nema potrebe za pravdanjem Bahusovog namrštenog čela, niti objašnjavanjem njegovih nerazgovetno izgovorenih reči. Jer ni sama istina nije neko razumno tumačenje, već ono čemu tumačenje nije potrebno. In vino veritas. U vinu je istina.

nazad na vrh