Prirodno, prirodnije, najprirodnije!

  • Objavljeno u Vesti
Prirodno, prirodnije, najprirodnije!

Vreme je takvo da bi svi voleli na svoj proizvod da zakaže obeležje: ekološko, organsko, reciklirano, biorazgradivo i tome slično. Tako smo i među vinima dobili sve jasnije obeležena organska, biodinamička, veganska, a sve više u upotrebi je i termin „prirodna vina“.

Šta bi to tačno trebalo da znači „prirodna vina“ pitali smo nedavno nekolicinu srpskih vinara za čija se vina najčešće vezuje taj izraz. I mada tu naizgled nema mnogo dileme, zabunu stvara to što se nekako podrazumeva da sva ostala vina, a njih je i znatno više na tržištu, nedovoljno upućen mogu da dožive kao – neprirodna!

Dakle, mogu li se uopšte vina deliti na prirodna i neprirodna, na manje ili više prirodna?

marko neprirodna vina
Problem je u terminologiji, a istina je negde između, Marko Maličanin

Enolog vinarije Rubin, Marko Malićanin doktorirao je na Katedri za hemiju i biohemiju Poljoprivrednog fakulteta u Zemunu i o ovom problemu kaže:

- Prirodno vino je zapravo svako vino dobijeno od grožđa, bez obzira da li je to grožđe proizvedeno po pravilniku koji reguliše organsku proizvodnju ili je proizvedeno na konvencionalan način. S druge strane, termin organsko vino odnosi se na vina dobijena od organskog grožđa gde su u preradi dozvoljeni samo fizički postupci, a dozvoljena je upotreba kvasaca i bakterija, a zabranjena upotreba sumpordioksida. Međutim, sam termin „organsko vino“ kao i „organska hrana“ pomalo je neprikladan. Šta zapravo znači organsko? Zar nisu sva vina dobijena od grožđa ili svako voće i povrće, još bolje rečeno, sva hrana koju svakodnevno unosimo u sebe, pо svom hemijskom sastavu organski proizvodi? Ako bismo se pravilno izražavali, jedina namirnica koja se stručnim hemijskim jezikom može nazvati neorganskom je kuhinjska so, sve ostalo je zapravo organskog porekla. A opet, upotreba natrijum-hlorida je dozvoljena u organskoj proizvodnji!

Allagash 1920x1280 FromFB HERO

Maličanin čak tvrdi da je „naučna javnost prilično podeljena po pitanju organske i konvencionalne proizvodnje kada je reč o tome da li je organski proizvedena hrana bolja ili zdravija od one proizvedene na konvencionalan način“.

- Lično, ne bih mogao za organsko vino da kažem da je prirodnije, odnosno zdravije od onoga koje se dobija konvencionalnom ili tradicionalnom proizvodnjom. Razlike se ogledaju u tome da vina dobijena organskom proizvodnjom moraju biti potpuno bez ostatka pesticida, dok u konvencionalnoj proizvodnji postoji definisana maksimalna dozvoljena koncentracija (MDK) rezidua određenih grupa pesticida koja sme da se nađe u gotovom proizvodu. Ali te maksimalno dozvoljene propisane količine, čak i da se nađu u vinima, toliko su male da sigurno neće praviti zdravstvene probleme. Dugogodišnja praksa pokazuje da ukoliko se pesticidi u vinogradu koriste na odgovoran način i ukoliko se poštuje karenca, rezidue pesticida u vinima sigurno neće predstavljati problem, ili će koncentracije biti veoma niske, daleko ispod MDK. Kada bi se sprovelo opsežno istraživanje koje bi obuhvatilo organska vina i vina dobijena od grožđa proizvedenog na konvencionalni način i zatim uradila analiza na rezidue pesticida, veliko je pitanje da li bi smo uopšte uspeli da nađemo neku razliku između ovih vina. Ali, ponavljam, to se odnosi samo na vinograde gde se poštuje karenca i gde se koriste dozvoljena sredstva za zaštitu.

5bdb5fd348eb121860027662

Iako smatra da je terminologija prirodnog vina restriktivna, Malićanin nema ništa protiv organske proizvodnje, naprotiv:

- Moram da naglasim kako je primena pesticida i veštačkih đubriva u svetu i kod nas zaista prekomerna. Godišnji rast u potrošnji pesticida se kreće oko 18%, što predstavlja ozbiljan problem po čitav ekosistem. Danas postoji niz ampelotehničkih mera uz koje možete značajno smanjiti upotrebu pesticida. Ali, ako mene neko pita kako i šta treba uraditi kako bi se došlo do vrhunskog vina, preduslov je uzgojiti vrhunsko grožđe, a to se može uz pravilan rad u vinogradu i uz pristup koji bih ja podveo na nešto između organske i konvencionalne proizvodnje.

Šta je karenca?

Svako sredstvo za zaštitu (pesticid, insekticid...) ima svoju karencu ili vremenski period neophodan za razgradnju u normalnim ekološkim uslovima, a računa se od momenta primene i izražava se u danima.

Opet taj sumpor!

- Sumpor-dioksid generalno ima veliku primenu u prehrambenoj industriji kao antioksidans, konzervans i kao redukciono sredstvo. Možete ga naći u mnogim namirnicama, posebno u suvom voću. U vinarstvu se koristi još od starih Rimljana koji su primetili da paljenje sumpornih sveća u praznim sudovima sprečava pojavu mirisa na sirće. S jedne strane sumpor ima niz pozitivnih, a sa druge niz negativnih uticaja na vino. Kada bi smo to stavili na vagu nisam siguran koji bi tas prevagnuo. Ono što ga najviše diskredituje je to što je alergen, pa postoje ljudi koji ne mogu da konzumiraju vino pošto sumpor-dioksid kod njih izaziva alergijsku reakciju – kaže Malićanin, ali i dodaje: – Iskreno, do sada nisam imao prilike da probam neko baš dobro, da ne kažem veliko vino, a da u proizvodnji nije upotrebljeno barem malo sumpor-dioksida. Jako je teško sačuvati vino od oksidacije bez njega.

Foto: Ivana Čutura i arhiva

nazad na vrh