Umreživanje vinskog Balkana

  • Objavljeno u Info
  • Bookmark and Share
Umreživanje vinskog Balkana

Devetnaest asocijacija, potpisnice Memoranduma o saradnji Balkanske vinske mreže (BVM) su 18. juna u kući velikog pesnika Đure Jakšića u Kragujevcu, nastavile svoje aktivnosti nakon Covid hibernacije i održale radni sastanak uz prezentaciju ciljeva umreživanja i budućih projekata kao stubova na kojima se temelji Memorandum o saradnji. 

Prisustvovali su Ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije, Tatjana Matić kao i gradonačelnik grada Kragujevca, Nikola Dašič. Prezentaciju su vodili Nenad Popović, predsednik Regionalne agencije za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja kao i izvršni direktor Asocijacije Vina iz Makedonije, Elena Mladenovska Jelenović.

bwn4

Balkanska vinska mreža (Balkan Wine Network) je začeta 2019. godine da bi rad nastavila međustrukovnim povezivanjem asocijacija i institucija balkanskih država. Trenutno je čini 19 članica iz Severne Makedonije, Srbije, Crne Gore, Albanije, BiH i Kosova a profil članica su udruženja i asocijacije koje zastupaju interese vinara, vinogradara, turističkih radnika, somelijera i ugostitelja pomenutih država.

Pred njima su dve staze, kako je to Đura Jakšić lepo opisao, staza cveća i staza trnja. U udruživanju je snaga te će BVM krčiti trnje i plemenito ostaviti stazu cveća nogama i koracima koji tek dolaze.  |

nazad na vrh