Ekskluzivno: Svetski kongres u zemlji porta

 • Objavljeno u Vesti
 • Bookmark and Share

porto-jun
O uticaju
klimatskih promjena na vinogradarstvo, korišćenju morske vode za navodnjavanje i njen uticaj na kvalitet grožđa, mogućnostima održivog razvoja vinogradarstva u svetu ili imobilizaciji kvasaca u proizvodnji penušavog vina, govorilo se na 35. svetskom kongresu u Portugalu.

Uz izlaganja i rasprave na opštu temu „Spravljanje vina – konspiracija znanja i umjetnosti“, isprobana su neka vina stara i po 50 godina, svi glavni stilovi porta i obelodanjeno je da se od grožđa sorte Touriga Nacional spravlja najbolje porto vino. Izveštaj sa ovog izuzetnog skupa stiže iz pera prof. Svetozara Savića, jednog od učesnika.

Na poziv portugalskog ministra za poljoprivredu, ruralni razvoj i ribarstvo u periodu od 20. do 27. juna održan je u Portu (Portugal) XXXV svjetski kongres o vinovoj lozi i vinu i, ujedno, IX generalna skupština OIV-ea (International Organisation of Vine and Wine).

duoro-vinogradiOpšta tema na kongresu nosila je naziv: „Spravljanje vina – konspiracija znanja i umjetnosti“, koja je dalje bila klasifikovana na sljedeće podnaslove:

- Uzgoj vinove loze
- Spravljanje vina
- Konstrukcija vinskih podruma i
- Organizacija tržišta vina.

Ovaj internacionalni skup imao je za cilj da okupi istraživače, enologe i profesionalce koji su debatovali ne samo o različitim naučnim aspektima u proizvodnji grožđa i vina, već i o drugim srodnim temama poput: trgovini vinom, odnosu vina i zdravlja, planiranju i izgradnji vinskog podruma, podrumskoj arhitekturi, vinskom turizmu i dr. Ukupan broj učesnika dostigao je brojku od 870.

Zainteresovani istraživači iz cijelog vinogradarskog svijeta elektronskim su putem proslijedili svoj sažetak rada na najmanje, po svom izboru, tri zvanična jezika kongresa (engleski, njemački, italijanski, španski i francuski). Prispjele abstrakte pregledao je Redakcijski i stručni kolegijum sastavljen od eminentnih poznavalaca iz vinogradarsko-vinarske oblasti. Radovi su ocjenjivani na osnovu naučne meritornosti, relevantnosti prema kongresnim temama i auditorijumu. Radove koje je odobrio Redakcijski i stručni kolegijum objavljeni su u kongresnom izdanju naučnih radova.

Među učesnicima kongresa bili je dosta eminentnih istraživača. Nabrojaću samo neke. Tako je Schultz R. H. (Njemačka) izložio svoj rad o uticaju klimatskih promjena na vinogradarstvo, dok je Bravdo, B. (Izrael) ukazao na korišćenje morske vode za navodnjavanje i njen uticaj na kvalitet grožđa. G. V. Jones (SAD) objasnio je mogućnost održivog razvoja vinogradarstva u svijetu. Zatim Puig-Pujol A.(Španija) je govorio o imobilizaciji kvasaca u proizvodnji pjenušavih vina. F. Davaux (Francuska) je ukazao na alternative u mikrobiološkoj stabilizaciji šire i vina.

Pored prethodno navedenog veći broj radova fokusirao se na teme: istraživanja sorti vinove loze (genetsko ili ampelografsko) i primjenu različitih ampelo-tehničkih operacija u vinogradarstvu; različite eno-tehnološke postupke, kinetiku fermentacije, kvalitet dozrijevanju vina, istraživanju autohtonih populacija kvasaca tokom vinifikacije, stepen mikrooksigenacije kao potrebi u dozrijevanju vina, ekstrakciji tanina iz sjemenki, proizvodnji fortifikovanih vina; inovacijama na tržištu vina,  predstavljanju i marketingu  novog proizvoda, geografskoj identifikaciji vina; uticaju pojedinih komponenti (antioksidanti, alergenti) u vinu na zdravlje humane populacije; arhitekturi pojedinih vinskih podruma i sl.

I ja sam kao autor dva prihvaćena naučno-istraživačka rada o kratošiji (ampelografija) i šenin blanu (ampelotehnika) dao određeni doprinos ovom kongresu.

Skupština OIV-a održana je 24. juna. Crna Gora je imala dva predstavnika (dr Marija Krstić i dr Svetozar Savić). Za one kojima nije dovoljno poznato OIV je Internacionalna organizacija za vinovu lozu i vino koja broji 43 države članice. Glavni ured smješten je u Parizu. Predsjednik je Frederico Castellucci. Pored ostalog, OIV uređuje i standardizuje pojmove, tehnike i operacije koje se primjenjuju u vinogradarskim i vinarskim istraživanjima i proizvodnji. Kao primjer navodim njihovu svuda prepoznatljivu Listu deskriptora sorti vinove loze i vrsti Vitis koja je pomoću kodova unificirana. Na taj način je omogućeno upoređivanje rezultata različitih istraživača pod svim vinogradarskim meridijanima.

Na ovogodišnjoj skupštini, pored ostalog, raspravljalo se i glasalo o proširenju liste aditiva koji se internacionalno primjenjuju u procesu spravljanjavina. Potvrđeno je koji će Sekretarijat OIV-ea koordinirati rad i prikupiti tehničke predloge svih Članica država. Predloženo je da Generalni direktorat OIV-a centralizuje sve predloge oko doza aditiva korišćenih tokom vinifikacije.

Inače učesnici kongresa imali su priliku da tokom nekoliko posjeta vinogradima (Duoro i Minho) i podrumima u samom Portu (Vila Nova de Gaia) osjete svu čar ove neobične zemlje. Proizvodnja grožđa je strogo kontrolisana. Svaki vlasnik vinograda (quinta) može da proizvede tačno određenu količinu grožđa. Vinogradi su na osnovu lokacije, nadmorske visine, sastava zemljišta, sortimenta i drugih parametara klasifikovani na kategorije: A, B, C, D i E. Pored internacionalnih sorti dominiraju sljedeće: Alvarinho, Arinto, Jaen, Tinta Roriz, Baga i dr.

Pored nakoliko suvih vina čija reputacija sve više raste, degustirali smo i čuvena Porto vina. Smatra se da se od grožđa sorte Touriga Nacional spravlja najbolje porto vino. Tako smo imali priliku da okusimo sve glavne stilove porta: White, Ruby, Tawny, Crusted, LBV (kasno flaširana berba), Colheita, Vintage, Single Quinta Vintage. Neka vina (Vintage) bila su stara i po 50 godina. Mmmm. 

nazad na vrh

Online prodavnica vino.rs

Pitajte somelijera

 • Ukoliko imate pitanja u vezi izbora vina ili ostalih artikala u online prodavnici Vino.rs nudimo vam stručnu pomoć naših somelijera. Pitanja možete postaviti pozivom na telefon 064 111 8279 ili slanjem na mail adresu i naslovite sa PITAJTE SOMELIJERA! Odgovor će te dobiti u roku od jednog radnog dana.

Preporuka

Veoma je važno da dobro pročitate Uslove kupovine” i imate ih u vidu prilikom ostvarivanja svojih porudžbina. Na ovaj način se od zloupotreba štite prava svih učesnika u procesu kupoprodaje te Vas molimo da prihvatite ove mere predostrožnosti kao obostranu zaštitu u procesu.

vino-rs logo beli
 • VINO.RS doo
 • Jurija Gagarina 57/1a
 • 11070 N. Beograd
 • PIB: 107512643
 • Matični broj: 20818476
 • Žiro-račun: 340-11007337-17
 • Mail [email protected]
 • Telefon: 064 111 8279

O nama