Uloga društvenih medija u marketingu vina

Foto: Pexels Foto: Pexels

Kako kroz društvene medije pozicionirati vino ili vinariju? Pa, koliki vam je to budžet za marketing, ima li ga uopšte u biznis planu? Manje vinarije, pa i mi u vinariji Fragaria, susrećemo se sa klasičnim poslovnim izazovom: „Moramo potrošiti novac da bi zaradili, da li zaista mora tako? I koliko?“.

Naša vinarija se na tržištu susreće sa srednjim i velikim vinarijama koje imaju velike budžete za marketing. Imaju timove ljudi koji se bave svim segmetima marketinga. Manje vinarije nemaju isti marketing budžet kao moćne etikete poznatih vinarija, ali se one mogu zapitati mogu li sa malim budžetom i vlastitim „porodičnim“ aktivnostima postati prepoznatljive na tržištu i ostati konkurentne pošto se konkurencija veoma brzo uvećava.

Kupci razmišljaju: „Ne mogu da pijem ono što ne znam!“ To je ispravno, tržište vina je ogromno, puno različitih etiketa se susreće, kako domaćih tako i stranih. To sve zbunjuje  potencijalnog kupca. Ovde može pomoći pravi koncept komunikacije sa potencijalnim i sa sadašnjim kupcima. U poslednje vreme društvene mreže igraju značajnu ulogu kod kupaca. Uz pravi spoj online i offline komunikacijskih alata može se ostvariti veći domet u potencijalnoj ciljnoj grupi, osigurati interakcija i razmena, te imati pozitivan uticaj na marketing sopstvenog vina.

Polazište svakog marketinškog pristupa svakako da nije pitanje najlepše reklame ili najlepše etikete, već pitanje kojim resursima raspolažete. Po čemu ste to drugačiji od drugih, i kako želite da vas tržište i kupci prepoznaju. Zato pokušajte razviti sopstvenu marketinšku strategiju.

pexels matilda wormwood 4099407
Foto: Pexels

Kroz moje blogove nastojim da izazovem razmišljanje o marketingu tj. o proizvodu, promociji, cenama, distribuciji. Bez obzira da li se radi o teoretskom ili o praktičnom pristupu jer su teorija i praksa, ipak povezane, bez obzira da li se radi o vinu ili o nekom drugom proizvodu.

Fragaria strukturiranim marketinškim pristupom i pritom skromnim budžetom za marketing značajno povećava prinose. Kratkoročno i dugoročno aktivnosti koje su praćene kroz socijalne mreže nude nam mogućnost da se prepoznaju naši kvaliteti i na taj način se povećava reputacija naše vinarije, ali i doseg do potencijalnih kupaca našeg vina.

Drugim rečima, morate uložiti u čvrstu marketinšku i reklamnu strategiju kako biste svoju marku plasirali tamo gde želite. Ali to istovremeno ne znači da morate imati ogromne budžete za marketing.

Ako ste nova i mala vinarija, postavlja se pitanje imate li budžet za oglašavanje? Srećom, socijalne mreže i digitalno oglašavanje nude pristupačna i jednostavna rešenja koja mogu pomoći da maksimalno iskoristimo ono što smo u mogućnosti potrošiti.

U Fragariji smo se odlučili da uz pomoć Facebook i Instagram profila pokušamo približiti našu vinariju i naše etikete potencijalnim, ali i već vernim postojećim kupcima. Lepa je stvar da se na Facebook web stranici može postaviti lična oglasna kampanja sa bilo koje platforme društvenih medija. Zato smo prvo odredili ciljeve za socijalne medije.

pexels ola dapo 3521937
Foto: Pexels

Jedan od ciljeva je bio da želimo povećati „bazu kupaca“ i time prodavati više vina kroz svoj „vinski klub“. Kako zapravo imamo više ciljeva odredili smo prioritete i odabrali da na Facebook i Instagram profilu postavljamo objave koje odgovaraju našoj poslovnoj strategiji.

Drugo, odredili smo ko su naši „pratioci“ na društvenim mrežama s preciznim ciljem na umu da oni postanu naši kupci, samim tim naši prijatelji. Trendovi potrošača vina se u poslednje vreme brzo menjaju i zato stalno treba revidirati i usklađivati strategiju. Tu nam pomažu odgovori na sledeća pitanja: Ko su najbolji kupci? Koliko su oni stari? Kojeg su pola? Dolaze li u grupama, kao parovi, ili sami? Jesu li domaći ili turisti? Kupuju li preko vinoteka ili vole da dolaze u vinariju? Gde žive?

Dakle, ako je cilj više kupaca, prvi korak je shvatiti ko su oni. To znači da gledate svoje podatke o prošlim kupcima, možda u svom CRM-u (CRM je alat koji omogućava da na jednom mjestu imate kontakt informacije o klijentima i potencijalnim klijentima, identifikujete prodajne mogućnosti, evidentirate probleme sa uslugama i upravljate marketinškim kampanjama), odnosno u svojim evidencijama, ili istražite tržište na koje izlazite.

Treće, neophodno je utvrditi svoj položaj. Kad smo utvrdili demografiju svojih kupaca tj. „pratioca“, bilo je vreme da se odlučimo kako ćemo vinariju pozicionirati među konkurentima. Ovde je najbolje iskoristiti sopstvene „snage“ i „vrednosti“ i to približiti kupcima. Mi smo odabirom fotografija, video zapisa i pozivima na akcije nastojali i nastojimo da to jasno oslikava našu jedinstvenu poziciju što će da privlači naše klijente.

pexels deepu b iyer 2857477
Foto: Pexels

Šta se još može uraditi? Sledeće bi bilo postavljanje oglasne kampanje. Najjednostavnije se to može uraditi na facebook.com/adsmanager klikom s leve strane na kojem piše „+ Kreiraj“, što vodi do stranice na kojoj se može odabrati cilj kampanje. Tu nam omogućava da odaberemo hoće li oglasi usmeravati ljude na glavnu Facebook stranicu ili na druge lokacije ili… Kao i niz drugih mogućnosti.

Postavljanje postova za vino je zapravo sve što je potrebno za postavljanje prve kampanje sa malim budžetom na Facebooku i na Instagramu. Tu se može eksperimentisati sa više varijanti kako bi se videlo šta je uspelo, a što nije. Naravno, ako stvarno želite proučiti dostupne podatke o potrošačima i učiniti svoj marketing sofisticiranijim uvek se možete obratiti agenciji.  |

nazad na vrh