Da li ćemo godinu pamtiti po dobru ili zlu?

Vukašin Pejović, Atfield Technologies Vukašin Pejović, Atfield Technologies

Po povratku iz rumunskih, čeških, te vinograda Oregona gde su dodatno postavljali instalacije, zamolili smo zarad srpskih vinara, Vukašina Pejovića, ispred Atfield ekipe, da nam da makar kakvu predikciju uspeha predstojeće berbe 2023. No, Vukašin nema magičnu kuglu već samo egzaktne parametre sa Fruške gore, iz Centralne Srbije i Negotinske Krajine koje nam je drage volje ponudio.

- Posmatrajući za sada kvartal od 1. aprila do 30. juna možemo da potvrdimo kako je ovo izazovna godina, verovatno najizazovnija od 2014. i donekle slična godini 2018 – tvrdi Pejović.

Samo radi podsećanja, jedan od vodećih srpskih vinara je sa preko trideset hektara vinograda te 2018. godine napravio ukupno 3.500 boca belog vina! Vrhunskog crvenog ni kap.

3
Suma padavina na Fruskoj gori, u Centralnoj Srbiji i Negotinskoj Krajini. Velika je varijabilnost i unutar regiona, a lokalni faktori kao što su zatravnjenost vinograda, nagib, struktura i vrsta zemljišta značajno utiču na posledice u vinogradu. Kiša posle sušne 2022. godine sama po sebi nije toliko loša, izazov je u količini padavina tokom kratkih vremenskih intervala.    / Ilustracija: Atfield Tech

Dijagrami izmerenih padavina, vlažnosti lista i potencijala infekcije plamenjače govore sami po sebi, a mi da malo rastumačimo. Količina padavina je i dalje u okvirima istorijskih mesečnih proseka, doduše u gornjim granicama, uz lokalna odstupanja. Najveća količina padavina zabeležena Atfield sistemom u toku 24 časa bila je 96 litara na Kosmaju. Dolazilo je do mestimično loše oplodnje, prvenstveno zbog obilnih kiša u doba cvetanja, a posebno za sorte i lokalitete koje je kiša pogodila u precvetavanju ili tokom intenzivnog cvetanja.

2.Graphic list
Broj dana u kojima tokom noći nije bio vlažan list. Već tokom maja i posebno tokom juna, a kao posledica padavina i visoke vlage vazduha primetno je da list retko ostaje suv tokom noći. Uz malo više temperature u odnosu na aprilske, konstanto prisustvo vlage predstavlja idealne uslove za razvoj gljivičnih infekcija.   / Ilustracija: Atfield Tech

Situcija pri kojoj se pojavljuje skoro stalno vlažan list tokom noći u junu mesecu donosi poprilične izazove u zdravstvenom smislu biljke. Mesec jun je maltene izjednačio sve tri posmatrane vinorodne regije kad je napad plamenjače u pitanju što se lepo može videti na dijagramu. Naravno, osim tamo gde su lokalno povoljniji uslovi zbog čega je globalna analiza mnogo komplikovanija a posebno gde je izuzetna izraženost mikro i lokalnih faktora kao na par tačaka na Fruškoj gori.

1
Broj dana u kojima su ispunjeni uslovi za infekciju plamenjače. Ako trećina, a ponegde i skoro polovina dana u mesecu nosi sa sobom rizik od infekcije, jasno je da mala kašnjenja u tretmanima i agrotehničkim merama mogu da imaju poguban uticaj po kvalitet grožđa, a upravo to je ovde slučaj, posebno tokom juna meseca.    / Ilustracija: Atfield Tech

Sve u svemu, ovakva godina je širom otvorila vrata bolestima loze, posebno plamenjači koje je bilo svuda (u različitim razmerama), a mestimično i pepelnici koja se povremeno preklapala sa plamenjačom. Iskustvo vinogradara i podaci sa terena igrali su ključnu ulogu kod onih koji su konačno uspeli da zaštite vinograde.

Pa čemu možemo da se nadamo?

- Berba će kasniti 7 do 20 dana u odnosu na prošlu godinu, što opet zavisi od lokalnih uslova i sortimenta – najavljuje Pejović. - Moguće je da će biti neophodno menjati željeni stil vina kako se berba bude približavala što je posledica i do 15% manje sume efektivnih temperatura zaključno sa 30. junom. Tačnije umanjenih vrednosti toplotne energije koja utiče na rast i razvoj, sazrevanje biljke i ploda. Ovo i pored činjenice da je vunasti pup (početak vegetacije) ponegde bio prisutan već početkom marta.

Atfieled tech 22

Na osnovu problema u cvetanju i prisutnosti infekcija već sad je izvesno smanjenje roda za 20 – 40 posto u odnosu na očekivano, naravno u zavisnosti od sorte i stanja u vinogradu. Ali u ekstremnim slučajevima podbačaj bi mogao biti i preko 70 procenata. Ipak…

- I dalje postoji šansa da uz ne prevruće leto, i umerene padavine u avgustu i septembru, a zbog umanjenja klimatskih stresova bude kvalitetnog grožđa – završava Vukašin, jedan od tvoraca Atfield sistema ponavljajući da lokalno može doći i do nekih drugačijih rezultata, pogovoto u mikrolokalitetima.

Atfieled tech 308

Da li će mreža senzora postavljena praktično sad već od zapada do istoka i od severa do juga Srbije „izgatati“ sudbinu berbe videćemo već za tri meseca kada će Atfield ekipa pred sobom imati i potpuno nove podatke te moći da daleko preciznije analizira šta se desilo, u čemu se grešilo, i kako se izboriti sa klimatskim promenama uz što manje prskanja loze, te nastaviti uzgajanje kvalitetnog grožđa iz godine u godinu.   | 

Foto: Slobodan Vidović
nazad na vrh