Kako stvoriti privlačnu priču sa kvalitetnim vinom

Kako stvoriti privlačnu priču sa kvalitetnim vinom

Uloga marketinga je da pošalje znakove koji će omogućiti pozitivan susret između vina kao proizvoda i kupca.

U ova nesigurna vremena teško je poslovati, pogotovo ako ste potpuno novi na tržištu. Zato je potrebno razvijati brend koji će biti kompas na putu ulaska na tržište. Prepoznatljivost robne marke, odnosno brend, ono je što će povezivati kupce i vaše vino. To valja imati na umu jer sada postoji potpuno nova generacija koja komunicira na nov način, a to su milenijalci koji okreću marketinški korak s fokusa na proizvod prema priči koja stoji iza proizvoda. Istraživanje nam govori da uspešan brend može povećati vrednost robne marke čak dvadeset puta u očima ciljane publike!

blog 7 ekonomija (1)

Zašto je marketing MIX značajan?

Ako na primer vinarija ima vrhunski proizvod s premijum cenama i ako se nalazi na dobrim lokacijama, onda se i promocija mora raditi u skladu sa tim vrednostima. Krenimo redom…

Kada smo razmišljali o marketing miksu 4P, razmišljali smo o kombinaciji elemenata:
- Product (proizvod)
- Price (cena)
- Promotion (promocija)
- Place (mesto/distribucija)

Kroz ova 4P oblikuje se način na koji donosite vrednost svojim kupcima i to obuhvata sve što je uključeno u proizvodnju vina, od istraživanja i razvoja, do konačne upakovane i isporučene boce kupcu.

merlot rose blog 7

Vino kao proizvod

Vino kao proizvod, kako? Mislim da je to ukupnost opipljivih i neopipljivih svojstava, fizičkih, psiholoških i socioloških zadovoljstava koji se isporučuju kupcu vina kroz proces kupovine, sticanja vlasništva i potrošnje.

Vino se sastoji od:
Osnovne koristi: osećaja, iskustva koje nastaje kao posledica korišćenja određenog vina;
Karakteristika: stil, pakovanje, kvalitet;

blog 7 ekonomija (2)

Dodatne usluge

Ako kvalitet posmatramo s aspekta:
1) proizvodnje, onda tu mislimo na pouzdanost (kvalitet je isti), trajnost (kvalitetni čepovi), usklađenost sa specifikacijama
2) percipiranog kvaliteta (pili ste to vino, vinarija je poznata, upakovano u skupe boce, u glavi već imamo percepciju da je to vino i kvalitetno)
3) vrednosti za kupca („Svi kažu da je ovo vino najbolje“, to vino ima nešto, konobar ga preporučuje baš uz to jelo…)

Šta je dobro vino?

Na to je pitanje jako teško dati odgovor. Dobro vino je ono koje datog momenta zadovoljava želje i potrebe potrošača. Degustacija vina nije jednostavna stvar, potrebne su godine da bi se stvorio istančan ukus za vino. Većina potrošača nema takva znanja niti tako istančan ukus.

Da li je vrednost vina u njegovom kvalitetu? Rekla bih da je to stvar percepcije o marki vina, tj. skup simbola i znakova koji asociraju na tu marku vina. Kad mislimo o vinu kao proizvodu tada moramo doneti odluke o:
1) vrsti vina ili kupaži vina
2) kako je pakovano vino
3) količina (750 ml, 325 ml ili 1,5 l)
4) boji stakla
5) težini boce
6) obliku i stilu
7) čepu (plutani ili tradicionalni ili sintetički)
8) kapica ili vosak, folija, plastika ili nikakva
9) dizajn etikete, stil i poruka
10) kutija (karton ili drvena kutija 12 ili 6 boca)
11) da li boce omotati papirom

merlot rose blog 7

Pojedina vina se pakuju kao svakodnevne marke koje se konzumiraju za vreme obroka. U svesti tih potrošača vinske marke su sinonim za količinu, ne za vrednost. Ali sve više vinske marke postaju sinonim za kvalitetet ili čak snobizam.

Mlade vinske marke upućuju vrlo snažnu privlačnost prema mladim ljudima koji koriste marke kao komponentu svog identiteta. Takođe, sve je veća potraga za domaćim markama jer predstavljaju sigurnost i tradiciju. Mladi pokazuje spremnost za učenje o vinima, jer tako razvijanju lični identitet, osetljiviji su na teroar jer s njim često imaju vezu i na njemu imaju razvijene korene.

Svaka vinarija zato treba da shvati koliko je komplikovano upravljanje vinskim markama i da tome treba posvetiti poseban značaj.  |

nazad na vrh