Zašto je promocija važna i za male vinare

Foto: Pxhere Foto: Pxhere

Teško je početi biznis, a za promociju većina manjih vinara nema novaca. Da bi vino uspešno prodavali moraju da komuniciraju sa kupcima i na taj način povećaju plasman svog vina na tržištu.

Promocija je najvidljiviji deo marketing miksa 4P i obuhvata: oglašavanje, unapređenje prodaje, odnose s javnošću, direktni marketing, ličnu prodaju i drugo tokom pretprodajne, prodajne i postprodajne faze. Međutim, količina novca kojom vinarija raspolaže direktno utiče na donošenje odluke o promociji koja takođe zavisi i od veličine i geografske raširenosti ciljnog tržišta.

Male vinarije su svesne važnosti marketinga za poslovanje a time i promocije, ali se teško odlučuju da ulože novac u promociju. Razlog je nekada skeptičnost, ali još češće da nemaju predviđeni budžet niti dovoljna sredstva za to. S obzirom na ove razloge vlasnici vinarija se često odlučuju na besplatne ali delotvorne načine promocije kao što su društvene mreže, blog, sajmovi, sponzorstva, dobre priče, itd.

ProWein promo
Foto: ProWein Promo

Društvene mreže su besplatne, demokratične, nude potencijal za veliki obim i brzu prepoznatljivost. Za male vinarije postaje sve važnije razviti snažnu prisutnost na društvenim mrežama kako bi komunicirali sa svojim kupcima, te na taj način razvijali i ojačali odnose sa postojećim, novim, ali i potencijalnim kupcima.

Konkretno bi se trebali fokusirati na Facebook, InstagramLinkedIn, a ujedno je moguće i pokretanje grupe s diskusijama i redovno održavanje tog svojevrsnog foruma.

Vinarije često koriste i pisanje bloga na teme o proizvodnji vina, o određenom vinu ili o nekim povezanim delatnostima, te time osiguravaju pozicioniranje unutar branše, prepoznatljivost i pristupačnost. Svaki objavljen blog povećava izglede da vino, odnosno etiketu tog vina neko pronađe samo „guglajući".

pexels pixabay 262508
Foto: Pexels

Sajmovi ili učešće na nekim degustacijama, manjim vinarijama omogućavaju da se približe široj javnosti.

Sponzorstva ne moraju uvek biti u novcu, može to biti u vinima ili u uloženom vremenu, savetovanju, edukaciji, itd. Cilj sponzorstva je učiniti preduzeće poznatim široj javnosti.

Osvojene nagrade ili inovacije su dobre priče koje vinarije mogu podeliti. Sadašnji ili potencijalni kupci rado slušaju i čitaju pozitivne priče i tako stvaraju pozitivne asocijacije sa vinom i vinarijom.

Komunikacija je proces prenosa informacija. Svakim kontaktom sa etiketom vina isporučuje se neka poruka koja može osnažiti ili oslabiti sliku o vinariji i njenim vinima. Način na koji će kupac doživeti određeno vino zavisi od informacija o tom vinu. Zato marketing miks mora biti integrisan, što znači da kvalitet vina, cena, dostupnost, kao i poruka koju vinarija (tj. vino) šalje, mora biti usaglašena da bi se obezbedilo pozicioniranje na tržištu kakvo je vinarija planirala da ima.

pexels tima miroshnichenko 6266283
Foto: Pexels

Uključivanje kupaca neizmerno je važan element internetskog marketinga i brendiranja. Na primer, aktivnim delom za komentare vinarije mogu pratiti i odgovore posetilaca na postove, a mogu i direktno odgovarati na njihove komentare što je bitno u izgradnji poverenja i odnosa. Uspostavljanjem interaktivnog dijaloga sa sadašnjim i potencijalnim kupcima i drugim delovima javnosti, vinarije uspostavljaju i dugoročne odnose razmene.

Zato svaka vinarija, direktno ili kroz prodaju, daje informacije o svom vinu i tako omogućava kupcima da ga upoređuju sa sličnim vinima. Vinarija dakle svim svojim aktivnostima radi i mora raditi na uveravanju kupca da se odluči za baš njihovo vino. Obzirom da sve vinarije tako rade, važno je da se kupac promocijom redovno podseća zašto je baš vaša vinarija najbolji izbor.  |

nazad na vrh