Vina preporučite čulima da probude osećanja

Foto: Burst Foto: Burst

Svaki vinar, pa i mi svojim vinima želimo emotivno dirnuti ljude. Želja nam je da naše vino kupcima daje mnogo više od uobičajenog ugodnog u čaši.

Kažu da svaki vinar ispisuje lični potpis svome vinu. Tako i ova naša imaju specifičnosti koje se mogu prepoznati. Tu prvenstveno mislim kako je neophodno da to budu vina s dodatnom vrednošću, da budu drugačija, da stvaraju osećaj slobode. I pre svega da kupci dele iskustvo uživanja u našim vinima, ali i u druženjima na našim degustacijama. Tako praktično izgleda naša marketinška strategija koja obuhvata proces planiranja, razvoja i provođenje aktivnosti s ciljem kako bi vina iz naše vinarije stekla konkurentsku prednost u odabranoj niši naših kupaca.

Svaka vinarija pa i mi moramo poznavati kako naše kupce, trenutno stanje na tržištu na koje izlazimo, konkurenciju, tako i poslovno okruženje u kojem poslujemo.

Često dobijemo povratne informacije od konzumenata u smislu popili smo vaše vino, imalo je odličan ukus itd. Ovakve pozitivne povratne informacije su dokaz da smo na pravom putu. Bitno je imati kontinuitet u kvalitetu i vina i usluga na koje su naši kupci navikli. Zato nastojimo da naše vino kvalitetom izdvojimo od konkurencije.

zan WrueFKpTlQs unsplash

Ovakva strategija usmerena je na kupce koji traže kvalitetne proizvode na tržištu. U ovom slučaju cene vina jesu visoke jer su troškovi proizvodnje kvalitetnih vina, pogotovo u malim serijama poprilično visoki, a da bi se nadoknadili trebale bi cene vina pokrivati troškove i ostvariti neku zaradu.

Istina je, visoke cene neke kupce odbijaju od kupovine, ali druge ipak ne. Ako je vino prepoznato kao kvalitetno, kao luksuz, brojni će se kupci potruditi da plate i veću cenu, naravno ako veruju da je vino vredno ulaganja.

Vinarije mogu izabrati strategiju troškova koja podrazumeva procenjivanje resursa koji se koriste i određuju gde se novac može uštediti tokom proizvodnje. Na ovaj način troškovi proizvodnje su niži pa su i cene vina niže. Za kupce ovakvih vina to je zbilja korisna strategija jer kupuju bez dodatnog napora.

Međutim cena nije jedina stavka kad je u pitanju razlikovanje jednog vina od drugog. Postoji mnogo drugih načina na koje se može istaći jedno vino u odnosu na drugo. Jedna od mogućnosti je koristiti najbolje grožđe za preradu, kvalitetnije flaše, čepove, etikete. Šta god to bilo ovaj pristup se koncentriše na dodeljivanje osobina vinu koje ga čine nezaboravnim i ugodnim kupcima.

wine g87ed8d728 1280

Vinarije opet mogu napraviti vino koje se dopada jednoj specifičnoj grupi kupaca. Ova strategija cilja na potrebe odabrane skupine i stvara personalno rešenje za njih što je izvrstan način za privlačenje lojalnih, ali i novih kupaca.

Mnogi kupci možda traže određeno vino, određenog kvaliteta, ali će svoju odluku o kupovini doneti na osnovu usluge koju pruža onaj koji prodaje to vino. Vinarije koriste kvalitetnu ponudu usluga kako bi privukle kupce koji razumeju koliko ta reputacija može biti vredna. Pružajući brzu reakciju i bolju uslugu nakon prodaje, privlače kupce koji to cene čime se izgrađuje lojalnost prema tom vinu i vinariji sa potencijom da traje.

Svaka vinarija treba da izabere strategije koje njoj najviše odgovaraju. No svakako da treba imati i strategiju za rešavanje bilo koje nepredviđene situacije zbog čega se ispitivanje unutrašnjih i spoljnih faktora smatra najvažnijim zadatkom vinarije pre pokretanja bilo kakvog strateškog marketinškog plana.  |

nazad na vrh