Četiri koraka do strategije uspeha

Četiri koraka do strategije uspeha

Kako iskoristiti prednosti za stvaranje željenih rezultata? Koja su to četiri koraka u stvaranju strategije koja vodi do uspeha.
Znamo li šta će biti za tri meseca, ili za jednu ili pet godina? Sećate se „petogodišnjeg strateškog plana"?

Nekada se gledalo u budućnost, prepoznavale prilike i na osnovu toga pravili se planovi za sledećih pet godina. Sada se tempo promena ubrzao, jednostavno je previše neizvesnosti pa se dugoročno teško može planirati. Da li je strategija mrtva? Daleko od toga. Ovo samo znači da je vreme za strategije brzog ciklusa. Strategijom ćemo odrediti gde želimo biti, kako ćemo do tamo doći i koje nam prepreke stoje na putu, te šta je u korenu problema.

Ključ uspešne strategije je zadržati dobre zaposlene koji će pružati bolju uslugu kupcima. Za tako nešto morate znati za koje kupce je vaše vino namenjeno. Šta želite da vaši kupci kupe i kako ćete im to nuditi.

Marketing strategija zasniva se na orijentaciji na kupca našeg vina, ali ne zaboravimo ko su vaši konkurenti. Koji su njihovi ciljevi? Koje strategije primenjuju?

Prvi korak „MISIJA I VIZIJA“

Misija porodične vinarije podrazumijeva nameru da zadovolji potrebe i želje potrošača našeg vina, ali i diferenciranje od konkurenata. Najvažnije je odlučiti ko je ciljni kupac našeg vina i šta taj kupac vrednuje, odnosno kakvu vrstu ponašanja treba kod tih kupaca proizvesti. To je misija vašeg poslovanja i ona je osnova za strateško planiranje i postavljanje ciljeva.

GettyImages strategy 5722ac343df78c56405a34b6

Drugi korak „CILJEVI“

Ciljevi su često kontradiktorni i neostvarivi, na primer: „postići najveću prodaju uz najniže troškove“ ili „proizvesti najbolji mogući proizvod u najkraćem mogućem roku“. Kako onda „kreirati inspiraciju“ i izazov za sve zaposlene u vinogradu, vinariji i u prodaji, kako ih motivisati da vino što bolje približe kupcu? Da bi to postigli odredite glavne politike i vrednosti vaše vinarije, ali fokusirajte se na par jasno definisanih i merljivih ciljeva (gdje želimo da stignemo, kuda i kako dalje) i u kojem roku ćete ostvariti cilj? Realan cilj se temelji na analizi internih mogućnosti, a ne na željama i očekivanjima. Na primer:

  • Povećanje prisutnosti na tržištu X kroz ulazak u male vinoteke ili
  • Ofanzivna promotivna kampanja na teritoriji X ili
  • Ulazak na novo tržište...

Treći korak „SWOT“

Internu snagu preduzeća čine resursi i kapaciteti kojima vinarija raspolaže i koji se mogu iskoristiti i kontrolisati.

  • Koje su SNAGE vaše vinarije (poznato ime, povoljna reputacija kod kupaca, povoljne cene, dobra pozicija vinograda, povoljan pristup distributerima…)
  • Koje su to SLABOSTI vaše vinarije (slab brend, loša reputacija, nepovoljni troškovi, nemogućnost pristupa najboljim prirodnim resursima, nedostatak pristupa ključnim distributerima…)

Ali eksterne šanse i pretnje se teško mogu kontrolisati.

  • Da li postoje ŠANSE za napredak? (neispunjene potrebe kupaca, nova tehnologija, ukidanje barijera…)
  • Kakve PRETNJE napretku vinarije se mogu očekivati? (novi zakoni, promene u željama kupaca, pivski barovi …)

Četvrti korak „MARKETING MIX“

  • Analize sadašnje pozicije vinarije na tržištu, prihoda...
  • Određivanje strategije rasta kroz nove proizvode ili poslove

Ako znamo odgovore na prethodna pitanja, moći ćemo kreirati marketing mix i implementirati konkurentsku strategiju koja će omogućiti da opstanemo u borbi protiv konkurencije i ostvarimo dobit od poslovanja.  |

nazad na vrh