Kako odrediti cenu vina

Kako odrediti cenu vina

Da li je u 21. veku još uvek važan marketing mixs 4P - Product (proizvod), Price (cena), Promotion (promocija) i Place (distribucija)?

Kratak odgovor bi glasio - da! Ali se važnost svakog „P“ menja. U prošlom blogu pisala sam o proizvodu kao jednom od „P“ u marketing miksu, a današnja tema je price, odnosno cena.

Internet je promenio kupce, promenio je maloprodajni sektor. Internet kupovina svakog dana raste i tako se jedan „P“ pojavljuje sve češće u fokusu većine kupaca, a to je cena. Kupci su veoma dobro informisani, internet nam omogućava ogroman pristup informacijama, pa lako možemo da uporedimo cene.

sales plan e1560357047283 1024x541

Teško je reći šta je najbitnije u marketing mixu. Po mom mišljenju to je da su svi njegovi elementi usklađeni. Jer, 4P su međusobno povezani i samo kao celina mogu dati odgovarajuće rezultate. Znači, moramo razmišljati: CENA + PROIZVOD & CENA + DISTRIBUCIJA & CENA + PROMOCIJA!

Cena mora biti dobro usklađena sa proizvodom, sa njegovim karakteristikama, promocijom i distribucijom kako bi svi skupa činili konzistentan i efikasan marketing program. U tome je i problem: Kako napraviti dobro i kvalitetno vino po dobroj ceni dostupno kupcima, kao i adekvatnu promociju za njega.

Šta predstavlja cenu jedne boce vina?

Mnogi će reći: „Pa, ono što ćemo platiti“. To je lak odgovor, ali nekada smo spremni puno više platiti za bocu vina, a nekada manje. Ako mislimo o ceni jedne boce vina moramo znati da njena cena predstavlja i statusni simbol, nivo kvaliteta vina, te tako utiče i na broj vina koja međusobno konkurišu.

unboxed10

Cena vina za kupca je ona novčana vrednost koju je spreman da plati za bocu određenog vina, dok za prodavca cena treba da pokrije njegove troškove i očekivani profit.

Ako previsoko odredimo cene možemo izazvati nizak nivo prodaje. Nema prihoda, skupo, niko ne kupuje i to malu vinariju vodi u gubitak. Ako je cena prenisko određena, onda ne pokriva troškove proizvodnje, prodaje, promocije i opet vodi u gubitak, tj. poslovanje čini besmislenim. Niska cena, ako to omogućavaju troškovi proizvodnje, takođe može dovesti do pada prodaje

Zato neko ko mora da odredi cenu za svoje vino treba da razmisli o tome kako:

FORMIRATI CENU: Da bi odredili cenu svog vina moramo razumeti vinsko tržište i način njegovog funkcionisanja. Pored toga moramo znati sve troškove koji opterećuju naš proizvod, tj. bocu vina. Cenom moramo pokriti sve naše troškove, ostvariti profit i obezbediti opstanak u tržišnoj utakmici.

Strategicplanning

SHVATITI ULOGU CENE: Cena se ugovara, a u dosta slučajeva o cenama se mukotrpno pregovara. Postizanje povoljnije cene često zavisi od veštine pregovaranja i mogućnosti posedovanja informacija. Cenom možemo stimulisati tražnju za našim vinom. Ona utiče na percepciju kvaliteta vina, odnosno na ukupnu korisnost određenog vina iz perspektive kupca.

PRILAGOĐAVATI CENE: U marketing mixu cena je najprilagodljiviji element, dok proizvod, tj. uvođenje novog i unapređenje postojećeg proizvoda, predstavlja dugotrajan proces. Takođe za promociju, informisanje i uveravanje potrošača treba mnogo vremena, dok distribucija predstavlja dugoročne veze u lancu dostave i najteže se menja.

INICIRANJE PROMENE CENA I REAKCIJE KONKURENATA UTIČU NA ODLUKE O PROMENI CENA: Vinarije, posebno male porodične, izrazito su osetljive na tržištu i brzo reaguju na promene i konkurenciju. Svaka vinarija, posebno porodična, mora imati razrađenu strategiju za:

  • popuste
  • segmentirano određivanje cena
  • psihološko određivanje cena
  • promotivno određivanje cena
  • geografsko određivanje cena

Na osnovu svega, možemo zaključiti da je određivanje cene vina veoma osetljiv i izazovan posao. To će odrediti uspešnost vašeg poslovanja i sposobnost ostvarivanja profita. |

nazad na vrh